Sunday, July 15, 2007

Miksi hallittu purku on ainoa selitys

Todistuksen tarkemmat perustelut ja lähdeviittaukset löytyvät täältä. Ks. myös "Architects and Engineers for 9/11 Truth".

Pitkälti samat huomiot pätevät kaksoistorneihinkin, joiden tuhossa on kuitenkin omat erityispiirteensä.

WTC 7 oli kolmas 11.9. 2001 täydellisesti tuhoutunut pilvenpiirtäjä. Rakennuksen korkeus oli 174 metriä ja siinä oli 47 kerrosta. Se sijaitsi eri korttelissa kuin muut WTC-rakennukset, 110 metrin päässä lähimmästä kaksoistornista. WTC 7:ään ei törmännyt lentokonetta. Rakennuksen siisti alastulo näkyy seuraavassa kuvasarjassa (huomaa kattohuoneiston vajoaminen alussa):

Tutkimukset. Koska kyseessä oli yksi maailmanhistorian suurimmista rakennustuhoista, pilvenpiirtäjän rauniot olisi pitänyt tutkia erittäin tarkasti: jos rakennus luhistui sekunneissa maan tasalle tulipalojen johdosta – kuten USA:n hätätilavirasto FEMA spekuloi vuonna 2002 – tapauksen merkitys rakennusturvallisuudelle, -suunnittelulle jne. on valtava. Evakuoidun ja noin 90-prosenttisesti omille perustuksilleen tuhoutuneen rakennuksen jäännökset olisi ollut helppo tutkia asianmukaisesti. Näin ei kuitenkaan tehty, ja fyysinen tutkimusmateriaali tuhottiin nopeasti sulattamoissa. WTC 7:än tuhoa edelleen selvittelevä valtion tutkimuslaitos NIST onkin todennut, että WTC 7:n teräsjäänteitä ei käytännössä tutkittu (”no steel was recovered from WTC 7”). Silti NIST yrittää yhä aikaansaada katastrofista tutkimusraporttia, jota on lykätty moneen kertaan jo vuosien ajan. (Viimeisimmän lupauksen mukaan raportti julkaistaan elokuussa 2008.) Tätä voi pitää joko absurdina tai epäilyttävänä. Itse en usko, että merkittäviä rakennustuhoja tutkitaan absurdisti.

Tuhon nopeus. WTC 7 luhistui rakennusromukasaksi noin 6,5 sekunnissa. Vastaava vapaan pudotuksen aika tyhjiössä on 5,95 sekuntia, ja omenan putoamisaika katolta ilmanvastus huomioon ottaen on 7 sekuntia (Kurttila 2005; tarkka putoamisaika vaihtelee esineen ilmanvastuksen mukaan). Rakennuksen 80 kantavaa teräspilaria ja sen muu massa ei siten käytännössä vastustanut luhistumista. Rakennuksen kaikki kerrokset läpäisevien tukirakenteiden murskaaminen vaatisi kuitenkin työtä, joka olisi pois puhtaasta liike-energiasta, ts. rakenteiden painovoimainen murskaaminen väistämättä hidastaisi luhistumista. WTC 7:n luhistumisajassa murskaamistyön edellyttämää hidastumista ei ole voinut tapahtua. Yksinkertaistaen: katto tuli maahan yhtä nopeasti kuin jos sen alla olisi ollut pelkkää ilmaa (eikä 47:tä kerrosta). Tämä on selitettävissä vain rakenteellisen vastuksen poistamisella räjähtein. Hallituissa puruissa tornitalon katto putoaa tyypillisesti maahan hieman vapaata pudotusta pidemmässä ajassa. [1]

Tuhon äkillisyys ja symmetrisyys. WTC 7 vajosi yhtäkkisesti ja lähes pystysuoraan alas. Tämä merkitsee, että rakennuksen 80 tukipilarin täytyi katketa samalla hetkellä. Uskominen siihen, että muutamissa erillisissä kerroksissa havaitut tulipalot tai epäsymmetriset rakennevauriot aikaansaivat tämän, on uskomista ihmeeseen (kuten professori David Ray Griffin on todennut). Taidokasta hallittua purkua vastaavan lopputuloksen saavuttaminen tulitikuilla ja vaurioittamalla rakennuksen yhtä seinää merkitsisi myös sitä, että hallittuja purkuja suorittavat yritykset voisivat alkaa keksiä muuta tekemistä.

Kuumat rauniot. WTC 7:n sortuma-alueen pintalämpötila oli NASAn lämpökartoituksen mukaan paikoin yli 700 celsiusastetta – ja vieläpä viisi päivää tuhon jälkeen. Tällaisia jäännöslämpötiloja ei voi selittää tulipaloilla eikä myöskään painovoimaisella luhistumisella, josta voi seurata vain muutaman asteen lämpötilan nousu.

Sula ja höyrystynyt teräs. Kaksoistornien raunioiden tavoin myös WTC 7:n raunioissa raportoidaan olleen sulaa terästä. New York Timesin haastattelema tutkija Jonathan Barnett totesi, etteivät tulipalot voi myöskään selittää joissain WTC 7:n teräspalkeissa havaittua teräksen höyrystymistä. Näitäkään teräspalkkeja ei ilmeisesti ole säilytetty, eikä NIST ole halunnut tutkia asiaa. Sula teräs on selitettävissä räjähdysaineilla mutta ei tulipaloilla, koska niiden lämpötila ei yksinkertaisesti voi kohota lähellekään lukemia, joita teräksen sulattaminen, saati höyrystyminen, vaatii.

Asiantuntijalausunnot. Lähes 30 vuotta hallittuja rakennuspurkuja suorittanut ja oman purkufirman omistava Danny Jowenko pitää täysin varmana, että WTC 7 purettiin hallitusti. Samaa mieltä ovat lukuisat arkkitehdit ja insinöörit – ks. Architects and Engineers for 9/11 Truth.

Pelastustyöntekijöiden todistus. Useat pelastustyöntekijät ovat todistaneet, että heille kerrottiin, että WTC 7 tullaan ottamaan alas.

[1] Asiaa voi tarkastella myös näin:

1) Vapaasti (=tyhjiössä) putoava kappale ei murra, taita tai syrjäytä mitään. Se ei syrjäytä edes ilmaa. 100 prosenttia sen potentiaalienergiasta muuttuu liike-energiaksi.

2) Vapaan pudotuksen aika WTC 7:n katolle olisi ollut 5,95 sekuntia. Jos WTC 7 olisi luhistunut tässä ajassa, rakennuksen katon ja maan välillä ei olisi ollut edes ilmaa, saati rakennusta. (Murskaamistyön vaatima energia on aina pois liike-energiasta. Kääntäen: täysin vapaasti putoava esine ei murskaa mitään.)

3) WTC-7 vajosi romukasaksi noin 6,5 sekunnissa.

4) Edellisestä seuraa, että WTC 7:n 80 teräksisen kannatinpilarin painovoimaiseen pilkkomis­työhön sen 47 kerroksen alalla jää aikaa reilut 0,5 sekuntia (tai 0,01 sekuntia / kerros), mikä kaiken lisäksi sisältää ilmanvastuksen.

5) Aika ei mitenkään edes teoriassa riitä painovoimaiseen pilkkomiseen, joten rakenteiden vastus poistettiin räjähtein.